ספר הקידוש והזמירות לשבת ולמועדים מכיל קידושים, תפילות ומזמורים יעודיים לחגי ישראל סביב מעגל השנה, ברכת המזון, ברכת מעין שלוש ושבע ברכות. בעימוד מוקפד ובאותיות מאירות עיניים. כריכת דמוי עור מהודרת בשילוב הטבעות. ניתן להטביע על הספר בתוספת של 150 ש"ח


36 40(-10%)
  • משלוח: