מטפחות


מטפחות ראש לאשה, מטפחות לחלוקה, צעיפים כיסויי ראש לנשים, כיסוי ראש לנשים בערב מקווה, כיסויי ראש חלוקה לנשים, מזכרות לבר מצווה, מזכרות לשבת חתן, מזכרות לחתונה,